På Mannerheim-museet har man sedan 1951 sett många olika aspekter av Mannerheims liv. Under O.R. Bäckmans tid, som den förste intendenten på hemmuseet, hade man bland annat lagt fram adresser och kransband. Att placera lösöre, så att hemmet lämpar sig för publik, har krävt att man arrangerat om en del föremål och att man städat undan den tidigare boendes privataste föremål. De mest väsentliga personerna för denna uppgift var Mannerheims två hushållerskor.

 

Museet började skapa egentliga temautställningar först senare, då utställningsverksamheten blev vetenskapligare och övre våningens utställningsrum omorganiserades i början av 1970-talet. Under årens lopp har områden man fördjupat sig i till exempel varit Mannerheims expeditioner, krig, hem, hästar och bilar. Mannerheims resor till Asien har varit ett ofta förekommande ämne.

 

Mannerheim-museets utställningar 1970–2001

 

Mannerheim-museet har sedan år 2013 framställt specialutställningar i tät takt. Utställningarnas tillvägagångssätt har förflyttats från minnesutställningar och centrala händelser i Mannerheims liv till tematiska och problematiserande utställningar. Samtidigt har man försökt betona tyngre och lättare teman samt de sociala och kulturella dimensioner som återfinns i Mannerheims liv. Detta försöker man presentera, med ett begränsat utrymme, genom att förevisa ursprungligt material och mindre studier som hjälper besökaren kontextualisera det hela.

 

Utställningsarbetsgrupperna har balanserat mellan civila och militära samt nationella och internationella teman. Samtidigt har man tagit med hela personalen och olika samarbetspartners då man planerat utställningar. År 2016 byggde man för första gången en utställning vars planering skedde i samarbete med studenter vid Helsingfors universitet. Denna utställning var den första på länge som tillgodogjorde sig av en utomstående syn på Mannerheim.

 

I samband med specialutställningarna har det ofta ordnats evenemang som exempelvis gallerier, specialguidningar och diskussionstillfällen. På 1990-talet började traditionen att skapa utställningar utomlands, och på senare tid har traditionen fortsatt genom att ordna externa utställningar med olika samarbetspartners och museer.

 

2013 Den läsande Mannerheim. Plock ur Marskalkens bibliotek Kurator: Kristina Ranki.

 

2014 Mannerheim 1914. Arbetsgrupp: Alex Kransman, Marja Englund och Wilhelm Brummer.

 

2014 Mannerheim på land, till havs och i luften. Arbetsgrupp: Wilhelm Brummer et alii.

 

2015 Svärdet och Flamman – Mannerheim och universitetet. Kurator: Kristina Ranki.

 

2016 Marskalkens många liv – Perspektiv på den fiktive Mannerheim. Arbetsgrupp: Kristina Ranki, prof. Hanna Korsberg och studenter i teatervetenskap, Helsingfors universitet.

 

2017 Entourages – Gustaf Mannerheims liv och nätverk. Arbetsgrupp: Kristina Ranki, Wilhelm Brummer, Toni Piipponen, Marja Englund och Alex Kransman.

 

2017 Karl Fazer och Gustaf Mannerheim – en historisk vänskap. Fazers besökscenter. Kurator: Toni Piipponen.

 

2017 Gustaf Mannerheims ryska böcker. Finlandsinstitutet i S:t Petersburg. Arbetsgrupp: Kristina Ranki och Alex Kransman. 

 

2017 Mannerheims böcker-utställningen på Helsingfors bokmässa. Arbetsgrupp: Kristina Ranki och Toni Piipponen. 

 

2017 Gustaf Mannerheim, fotoutställning. Warszawa, Muzeum Lazienki Królewskie. I samarbete med Finlands ambassad i Polen.

 

2018 Mannerheim: Korset och ikonen. Kyrkan, religioner och evigheten. Arbetsgrupp: Fältbiskop Pekka Särkiö, Kristina Ranki, museichef Miia-Leena Tiili, Wilhelm Brummer och Toni Piipponen.

 

2019 Flamman och svärdet. Mannerheim och universitetet. Helsingfors universitetsmuseum. Arbetsgrupp: Kristina Ranki, Toni Piipponen, Liisa Oikari och utställningschef Pia Vuorikoski.

 

2019 Interrex. Gustaf Mannerheim och Finlands 1919. Arbetsgrupp: Kristina Ranki, Toni Piipponen, Liisa Oikari, Martin Pettersson, Alex Kransman och Wilhelm Brummer.

2020 Gentilhomme. Ett måttsytt liv. Arbetsgrupp: Markus Nordström, Toni Piipponen och Liisa Oikari.

2021 Illustres – Nationella figurer och internationell renommé. Arbetsgrupp: Kristina Ranki, Elina Seppälä, Toni Piipponen, Liisa Oikari och Eira Aalto.

 

2022 Bildens makt. Arbetsgrupp: Liisa Oikari, Toni Piipponen och Eira Aalto.

 

2023 Välgärningar. Arbetsgrupp: Liisa Oikari, Märtha Norrback, Toni Piipponen, Eira Aalto, Petra Hietanen ja Paula Rajala.