I museets blogg dryftar museiarbetarna och deras nätverk museiarbetet och guidningar, museets samlingar och museet som en del av samhället och museifältet. Gustaf Mannerheim betraktas genom olika temata.

Folkbildning eller upplevelse, hypoteser eller skattkammarrunda?

- Om Mannerheim-museets utställningspolitik

Kristina Ranki  |  20.11.2020

Läs mer

En historikers tankar om att fungera som guide

Saga Brummer  |  3.6.2020

Läs mer