I museets blogg dryftar museiarbetarna och deras nätverk museiarbetet och guidningar, museets samlingar och museet som en del av samhället och museifältet. Gustaf Mannerheim betraktas genom olika temata.

Från hem till hemmuseum - mannerheim-museet 70 år

Museet 70  |  3.11.2021

Läs mer

Museets första katalogiseringsprojekt

Museet 70  |  3.10.2021

Läs mer

Livshistoriens betydelse i ett hemmuseum

Museet 70  |  3.9.2021

Läs mer

Mannerheims addresser i S:t Petersburg

Olga Mezhevich | 12.8.2021

Läs mer

Han växte med sina uppdrag och jag med mitt

Alexandra Ramsay  |  4.8.2021

Läs mer

Hemmet och museet i bilder

Museet 70  |  3.8.2021

Läs mer

Gin och soda

Museet 70  |  3.7.2021

Läs mer

En nybyggnad för Mannerheim-museet?

Museet 70  |  3.6.2021

Läs mer

Från hyreshus till marskalkens hem – museibyggnadens årtionden

Museet 70  |  3.5.2021

Läs mer

Museet historia - minnen och museets intendenter

Museet 70  |  3.4.2021

Läs mer

Mannerheim-museet 70 år

Museet 70  |  3.3.2021

Läs mer

Virtuella museibesök

Marika Tandefelt  |  25.2.2021

Läs mer

Folkbildning eller upplevelse, hypoteser eller skattkammarrunda?

- Om Mannerheim-museets utställningspolitik

Kristina Ranki  |  20.11.2020

Läs mer

Mina tankar om Mannerheims stil inför Gentilhomme- klädutställningen

Markus Nordström  |  11.2.2021

Läs mer

En historikers tankar om att fungera som guide

Saga Brummer  |  3.6.2020

Läs mer