Mannerheim-museet 70 år


Den 3 november
blir det 70 år sedan öppnandet av Mannerheim-museet. Gustaf Mannerheim själv kanske inte hade tänkt på att bevara sitt hem för eftervärlden, men Mannerheim-stiftelsen, vilken han hade grundat, fattade efter hans död beslutet att lösa in Marskalkens tillhörigheter och ställa fram dem för allmänheten under året 1951. Först var tanken bara att organisera en tillfällig utställning. Under åren och decennierna har museets aktiviteter moderniserats och blivit mer professionella enligt tidens anda.

För
att uppmärksamma märkesåret kommer museet att blicka bakåt och reflektera över sin historia ur olika perspektiv. Märkesårets inlägg publiceras på museets hemsida och på dess sociala medier. De kan identifieras från denna logo. 

70 merkki FINAL