Till Gustaf Mannerheims personliga bibliotek hör ca 5300 verk. I likhet med den kulturhistoriska samlingen och fotografisamlingen har biblioteket samlats främst genom Mannerheims mångsidiga kontakter under hans livstid. Innehållet i biblioteket har en betoning på krigshistorisk och biografisk litteratur, men den innehåller även förhållandevis mycket skönlitteratur. Böcker finns sammanlagt på 14 språk, mest på svenska, franska och finska.

 

Marskalken själv bad ursprungligen om katalogiseringshjälp av Helsingfors universitetsbibliotekarie fröken Greta Ahnger. I samlingen finns inga särskilda rariteter, men den är ett genomsnitt av samtida litteratur – mestadels memoarer, levnadsteckningar, historieverk samt annan faktalitteratur.  Den är dessutom ett mästerligt bevis på Marskalkens omfattande nätverk.

 

En täckande katalog på Mannerheims bibliotek har bearbetats av specialbibliotekarie emerita FM Sirkka Havu och magister Sarka Prokopova. I arbetsgruppen 2014-2019 har dessutom varit med Alex Kransman, Liisa Oikari Toni Piipponen och Laura Martin-Wurtz. Katalogen hittas nedan.  

 

Bibliotekskatalog
Bibliotekskatalog (XLS)

 

Museet har dessutom ett täckande Mannerheim-handbibliotek, som innehåller Mannerheim-litteratur och historieforskning. Handbiblioteket kan användas av forskare enligt överenskommelse.