Mannerheim-museets arkiv består av Gustaf Mannerheims personliga arkiv samt en fotografisk samling. Det av Mannerheim-stiftelsen ägda Gustaf Mannerheims personarkiv förvaras i Nationalarkivet. Arkivet innehåller brevväxling, memoarmanuskript med bakgrundsmaterial, handlingar rörande verksamhet, tidningsurklipp och biografiskt samt annat material från åren 1867 till 1951. Arkivet får användas med lov av riksarkivarien. En del av Mannerheims personarkiv finns fortfarande på Mannerheim-museet.

 

Basen för fotografisamlingen som hör till arkivet är Gustaf Mannerheims personliga fotografiarkiv. Utöver detta innehåller fotografisamlingen bildhelheter som kommit som donationer samt foton som hör till olika publikationsprojekt.  Fotosamlingen innehåller i isn helhet ca 5000 foton. Det är möjligt att beställa fotografier till publikationer och andra projekt från museets bildtjänst.  

Kansallisadressi