Mannerheim-museets bild- och informationstjänster är stängda 1.10.2023-31.12.2024 på grund av renovering av museibyggnaden. Även andra samlingstjänster, såsom lån, är stängda under denna period. Redan överenskomna lån sköts enligt vad som avtalats.


Bildstjänster

Museets samlingar innehåller ett stort fotosamling, som består av Gustaf Mannerheims egna fotografialbum och enskilda fotografier samt bilddonationer till museet. 

 

Det är möjligt att göra förfrågningar rörande tryckdugliga bildfiler. Museet debiterar en bildanvändningskostnad för bilderna 80 €/bild (/användningsändamål).

 

Bildförfrågningar: info(a)mannerheim-museo.fi eller tfn. (09) 635 443. 

 

Fotohelheter, som inte hör till Mannerheim-museets fotoarkiv: 

Bilder tagna under Asien-resan 1906—1908 hör till Finsk-Ugriska Sällskapet, och administreras av Museiverkets Bildsamlingar, https://museovirasto.finna.fi/  

 

Bilder tagna under vinter- och fortsättningskriget, sk. TK-bilder har digitaliserats och är fritt användbara på adressen www.sa-kuva.fi. 

 

Försvarsmaktens historiska bildsamlingar som förvaras i Krigsmuseet: www.sotamuseo.fi/puolustusvoimien-kuva-arkisto 

 

Informationstjänster

Museet bjuder på en bred informationstjänst rörande Gustaf Mannerheim. Museet betjänar i mån av möjlighet forskare och representanter av media i olika Mannerheim-relaterade projekt.  

 

Förfrågningar: info(a)mannerheim-museo.fi. 

 

Vid frågor rörande museets samlingar ta kontakt med museets forskare Liisa Oikari, liisa.oikari(a)mannerheim-museo.fi. 

Barndomen och ungdomen 1867-1887

Ryssland och Polen 1887-1917

I Finland 1918-1939

De sista åren 1946-1951