FRÅGOR OCH SVAR

  

MUSEIBESÖKET

 

Måste man gå på en guidad rundtur på museet?

Det är endast möjligt att bekanta sig med Mannerheim-museet genom guidade rundturer som varar cirka en timme. För att bevara den autentiska hemmiljön finns det inga informationsskyltar på museet. Vi har valt att öppna upp samlingarnas historia och koppling till Mannerheim under våra duktiga guiders ledning. Under rundturen bekantar man sig utöver hemmet med Mannerheims olika livsskeden. Man får gärna fråga guiderna mera information och man kan diskutera med dem under guidningen.

 

På vilka språk guidar ni?

Mannerheim-museet erbjuder guidningar på sex språk – svenska, finska, engelska, tyska, franska och ryska. Det lönar sig att boka en guidning i förväg ifall man vill ha en guidning på något av de tre sistnämnda språken.

 

Är museet tillgängligt?

Mannerheim-museet är tyvärr inte tillgängligt för alla eftersom man valt att bevara museiutrymmena så autentiska som möjligt. Den första våningen kan nås med rullstol (dock inte elrullstol) med hjälp av en assistent. Det finns endast trappor till den övre våningen, vilket kräver i alla fall en måttlig rörelseförmåga. Vi erbjuder specialguidningar för synskadade på beställning och teckenspråkstolkar är välkomna att följa med på guidningen med personen som behöver stöd. Museets amanuens Toni Piipponen ger vid behov mera information.

 

Finns det en museibutik?

Det finns en liten butik på museet som till exempel erbjuder aktuell Mannerheim-litteratur på flera språk, vykort och olika presentartiklar. Museet upprätthåller för tillfället inte en nätbutik och sänder inte föremål per post. Försäljningspunkten är öppen under museets öppettider.

 

 

INFORMATIONSTJÄNSTER

 

Jag gör en publikation med temat Mannerheim för media och behöver ytterligare information och bildmaterial. Hur går jag tillväga?

På hemsidornas sida Bild- och informationstjänster hittas information om museets bild- och informationsservice. Intervjuförfrågningar kan riktas direkt till museichefen. Vi försöker svara på informationsförfrågningar inom 1–2 veckor, beroende på hur omfattande förfrågan är.

 

Jag forskar i ämnet Mannerheim. Är det möjligt att studera museets samlingar närmare?

Mannerheim-museet försöker möjliggöra nyttjandet av samlingarna för forskning. På grund av ofullbordad katalogisering kan vi inte genomföra alla beställningar för studier för tillfället. Om du vill ha mer information om museets samlingar och möjlig tillgång till material kan du kontakta museets forskare Liisa Oikari.

Observera att lejonparten av Gustaf Mannerheims privatarkiv finns på Riksarkivet. Riksarkivarien behovsprövar och ger tillstånd till forskning i samråd med en representant från Mannerheim-stiftelsen. Man kan be om närmare information om materialet på Riksarkivet från museet.

 

Vår arbetsgrupp vill filma in en reklam/frekvens/ett program på museet. Är det möjligt?

Museet ger i princip inte tillstånd att filma in saker på museet förutom museets egna produktioner. Museichefen beviljar undantagstillstånd.

 

Vår förening/vårt sällskap/vår grupp skulle vilja ordna ett evenemang på museet. Hur går vi tillväga?

Utgångspunkten är att museilokalerna är reserverade för museets och Mannerheim-stiftelsens egna tillställningar. Externa organisationers privata tillställningar kan ordnas ifall tidtabellen tillåter det och efter museichefens bedömning. Museet kan tillsätta begränsningar på sådana evenemang på grund av utrymmenas och samlingarnas karaktär. Praktiska arrangemang ordnas i nära samarbete med museets amanuens.

 

 Vi letar efter finansiärer/samarbetspartners till ett projekt med Mannerheim som tema. Hur går vi tillväga?

Mannerheim-museet finansierar inte andras produktioner. Man kan göra samarbetsförslag ifall projektet har en stark koppling till Mannerheim. Museet hör gärna om projekt som är på gång.

 

 

SAMLINGAR

 

Jag har ett vykort som föreställer Mannerheim. Vill museet ha det till sina samlingar?

Mannerheim-museets samlingar består i princip av Gustaf Mannerheims personliga föremål och arkivmaterial som han hade i sitt hem i Brunnsparken. Museet utökar inte sina samlingar med Mannerheim-memorabilier eller material som berör Mannerheim.

 

Jag har ett vykort/brev/en anteckning som Mannerheim skrivit eller ett föremål som tillhört Mannerheim. Vill museet ha det till sina samlingar?

Mannerheim-museets samlingar utökas med stor eftertanke. Museet anser att föremålets kontext- och proveniensinformation är ytterst viktigt. Ifall du äger ett föremål, ett fotografi eller arkivmaterial som har en stark koppling till Mannerheim och som du tror att kunde intressera museet, kontakta museichefen. Varje möjlig donation hanteras med omsorg och det görs ett donationsintyg över donationen, där äganderätten till föremålet överförs till Mannerheim-museet.

 

Jag har ett fotografi med Mannerheim-tema. Vill museet ha det till sina samlingar?

Tag kontakt med museets information (info at mannerheim-museo.fi). Museets personal granskar ifall bilden ifråga finns i museets fotoarkiv. Ifall fotografiet inte finns i museets samlingar och museet är intresserat av fotografiet, görs det ett donationsintyg och ägande- och nyttjanderätten överförs till Mannerheim-museet.

 

Jag har en medalj som Mannerheim tilldelat min mor- eller farförälder. Vill museets ha det till sina samlingar?

Mannerheim-museets samlingar består i princip av Gustaf Mannerheims personliga föremål och arkivmaterial som han hade i sitt hem i Brunnsparken. Medaljen som tilldelats er mor- eller farförälder har säkert ett stort affektionsvärde och den är därför av större glädje ifall den stannar i familjens och släktens ägo.

 

Jag har en medalj/skulptur/målning eller annat föremål eller arkivmaterial som berör Mannerheim. Vad är dess monetära värde?

Mannerheim-museet följer museibranschens etiska riktlinjer och värderar inte föremål. Museet kan dock erbjuda mera information om föremålet. Gällande definition av ett föremåls värde rekommenderas det att vända sig till auktionshusen.