Marskalken av Finland, friherre G. Mannerheim 1867-1951.
1867 4.6 Föddes på Villnäs slott i Lemo socken.
1882   Antogs till Finska kadettskolan i Fredrikshamn.
1886 22.7 Relegerades från kadettskolan.
1887 14.5 Student (nyl.) vid Helsingfors privatlyceum.
1887 14.9 Vann inträde vid Nikolajevska kavalleriskolan i S:t Petersburg.
1889 22.8 Befordrades till kornett vid storfurst Nikolaj Nikolajevitjs 15. Alexandrinska dragonregemente i Kalisz i Polen.
1890 13.12 Kommenderades till H.M. Kejsarinnan Maria Feodorovnas Chevaliergardets regemente.
1891 8.8 Transporterades till detta regemente.
1893 11.9 Befordrades till gardeslöjtnant.
1897 14.9 Förordnades, alltjämt vid Chevaliergardet, att sköta specialuppgifter vid hovstallförvaltningen.
1899 3.8 Befordrades till gardesunderryttmästare.
1897—1901   Företog ett flertal utlandsresor för att köpa upp hästar.
1902 19.12 Befordrades till gardesryttmästare.
1903 11.6 Kommenderades, alltjämt vid Chevaliergardet, till chef för permanenta modellskvadronen vid officersridskolan.
1904 12.9 Transporterades till samma uppdrag.
1904 20.10 Transporterades som överstelöjtnant till 52. Nesjinska dragonregementet (från år 1907 18. Nesjinska husarregementet).
1904—1905   Deltog i rysk-japanska kriget.
1905—1906   Fungerade som vice kommendör för ovannämnda regemente i Jelets (guvernementet Orel).
1905 11.12 Befordrades till överste (retroaktivt från 4.3.1905).
1905—1906   Deltog som släktens representant i Finlands sista ståndslantdag i Helsingfors.
1906—1908   På specialuppdrag i Centralasien och Kina.
1909 18.1 Utnämndes till kommendör för storfurst Mikael Nikolajevitjs 13. Wladimirska ulanregemente i Novominsk (idag Nowy Mińsk Mazowiecki) i Polen.
1911 12.1 Utnämndes till kommendör för Hans Majestät Kejsarens Livgardes Ulanregemente i Warszawa.
1911 26.2 Befordrades till generalmajor.
1912 18.10 Utnämndes, alltjämt som kommendör för regementet, till generalmajors tjänst vid kejsarens svit.
1914 6.1 Blev, alltjämt vid H.M. Kejsarens Livgardets Ulanregemente, kommendör för Avdelta Gardeskavalleribrigaden (Warszawa). (t.f. kommendör i flera repriser tidigare)
1914—1917   Deltog i kriget mot bl.a. Tyskland och Österrike-Ungern.
1915 3.3 Förordnades till t.f. kommendör för 12. Kavalleridivisionen och
1915 7.7 till ordinarie kommendör för samma division.
1916 24.12 Förordnades till kommendör för den rysk-rumänska ”Stridsgruppen Wrancza” i Karpaterna.
1917 25.6 Förordnades till kommendör för VI Kavallerikåren.
1917 8.5 Befordrades till generallöjtnant.
1917 4.9 Permitterades från fronten.
1917 21.9 Fick lämna kommandouppdraget.
1917 3.10 Överfördes till reserven i Odessa militärdistrikt.
1918 16.1 Förordnades av senaten i Finland muntligen till överbefälhavare för krigsmakten med uppgift att mobilisera och organisera armén.
1918 26.1 Förordnades av senaten skriftligen till samma uppdrag.
1918 7.3 Befordrades till general av kavalleriet (retroaktivt från 28.1).
1918 31.5 Avsade sig överbefälet.
1918 12.12 Kallades till Finlands riksföreståndare.
1918 30.12 Åtog sig på nytt överbefälet för armén.
1919 19.7 Stadfäste i egenskap av riksföreståndare Finlands regeringsform.
1919 30.7 Avgick som riksföreståndare och lämnade samtidigt överbefälet.
1920 4.10 Grundade General Mannerheims Barnskyddsförbund.
1920—1935   Ordförande för förvaltningsrådet vid Unionsbanken i Finland.
1921—1951   Ordförande för Finlands Röda Kors centralstyrelse till sin död.
1931 20.3 Förordnades till försvarsrådets ordförande och till överbefälhavare i händelse av krig.
1932 6.11 Representerade Finlands regering vid 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen.
1933 19.5 Befordrades till fältmarskalk.
1936 29.1 Representerade Finlands regering vid kung Georg V:s begravning i London.
1939 30.11 Utnämndes till överbefälhavare för Finlands försvarsmakt, kvarstod
1944 31.12 till
1942 4.6 Utnämndes till marskalk av Finland.
1944 4.8 Valdes till republikens president.
1945 3.9 Grundade General Gustaf Mannerheims Nationalfond, i dag Mannerheim-stiftelsen.
1946 6.3 Avgick som republikens president.
1951 27.1 Dog i Lausanne i Schweiz (28.1 finsk tid).
1951 4.2 Begravdes invid hjältegravarna på Sandudd i Helsingfors.
Maka Anastasia Nikolajevna Arapoff (1892-1919), f. i Moskva 9.1.1872, d. i Paris 31.12.1936, dotter till överpolismästaren, flygeladjutanten, generalmajor Nikolaj Arapoff och hans maka i andra äktenskapet Vera Kazakova.
Barn  
Anastasia   f. i S:t Petersburg 23.4.1893, d. i London 19.4.1978. Karmelitnunna i England.
Sofia   f. i S:t Petersburg 7.7.1895, d. i Paris 8.2.1963. Allmän kransbinderska vid Helsingfors universitets filosofiska fakultets promotion år 1919.
Litterär produktion
1909   Predvoritelnyi otšet o pojezdke, predprinjatoi po Vysotsaišemu poveljeniju tšerez Kitaiskij Turkestan i severnyja provintsij Kitaja v g. Pekin, 1906-07 i 8 g.g., polkovnika barona Mannergeima. Izdanije Glavnogo Upravljenija Generalnago Štaba. (Sbornik geografitšeskih, topografitšeskih i statistitšeskih Materialov po Azii. Byipusk LXXXI).
1911   A visit to the Sarö and Shera Yögurs. Journal de la Société Finno-Ougrienne XXVII. (Förordet daterat i Helsingfors redan 10.8.1909.)
1940   Resa genom Asien: Fältmarskalken friherre C G Mannerheims dagböcker förda under hans resa Kaspiska havetPeking 1-2, Stockholm: Lindfors 1940, 431; 414 s. (Även på finska och engelska; förkortad upplaga: svensk, finsk, dansk och holländsk upplaga)
1940   Tigerjakter i Indien. Fritt efter ett föredrag hållet vid Finlands Allmänna Jägarförbunds årsmöte våren 1937. Finlands Jakt- och Fiske tidskrift, 35:e årgången.
1942   Med rena vapen. Fältmarskalken Mannerheims dagorder 1918-1942. Puhtain asein. Sotamarsalkka Mannerheimin päiväkäskyjä 1918-1942.
1951—1952   Minnen I-II. Helsingfors: Schildts 1951, 434; 448 s. (även översatt till finska. Förkortad version på svenska, finska, franska, engelska, tyska estniska, spanska, ungerska, ryska, polska, rumänska, mm.)