Mannerheim-museets kulturhistoriska samling består av lösöret i Gustaf Mannerheims hem i Brunnsparken. Föremålen i hemmet har samlats under Mannerheims livstid från slutet av 1800-talet till medlet av 1900-talet. Varje föremål berättar om olika skeden i Mannerheims liv. Föremålen har Mannerheim ärvt, köpt eller fått i gåva och de härstammar från olika epoker och världens alla hörn. Till samlingen ingår möbler, bruks- och dekorationsföremål, souvenirer, gåvor, konst, jakttroféer, kärl, kläder samt Mannerheims personliga småföremål. Det finns kring 3000 föremål i den kulturhistoriska samlingen.