Mannerheim-museets permanenta utställning förevisar Gustaf Mannerheims privathems autentiska interiörer. Mannerheim bodde i den vita villan på Kalliolinnavägen åren 1924–1951. Museet presenterar marskalkens hem så som det såg ut i början av 1940-talet. Rummens inredning är autentisk, förutom i de tre utställningsrummen på övre våningen där det förevisas varierande utställningar.

 

Man kan känna av 1800-talets påverkan och Mannerheims världsbild genom husets inredning. Rummens färger och lösöre bildar tillsammans harmoniska rumshelheter. Den traditionella hierarkiska indelningen syns i rummens inredning och placering. Från källarens hemvårdsutrymmen; till nedre våningens mottagningsrum, det vill säga allmänna utrymmen; till övre våningens bostadsrum, med andra ord privatutrymmen. Mannerheim inredde själv och skapade ett personligt och elegant hem åt sig själv. Mannerheims personliga prägel märks på interiören och föremålen. Huset renoverades i början av 1920-talet och man genomförde förändringar efter Mannerheims önskan. Då skapades till exempel den nuvarande rumsindelningen och samtidigt moderniserades husets tekniska utrustning.

 

Mannerheims egna föremål, och de budskap de framför, märks fortfarande tydligt, eftersom hemmuseet en oförändrad och orörd permanent utställning. Porträtten över anfäder förtäljer om släktens historia. De gåvor och utmärkelser Mannerheim fått av Finlands stat och folk berättar om hans liv för fosterlandets väl, såväl militärt, politiskt som humanitärt. Den unika samlingen hedersutmärkelser är ett bevis på det erkännande Mannerheim erhållit både i hemlandet och utomlands. De talrika jakttroféerna och souvenirerna berättar om en hängiven jägare och upptäcktsresande, medan det stora biblioteket berättar om ett stort intresse för olika områden i livet. Man kan än idag känna av en bildad kosmopolits självsäkra smak och den lugna hemtrevliga känslan.