Museets strategi ger en inblick i definitionen av museet, museets identitet, verksamhetsidé, huvudändamål, metoder samt allmänna och specifika värderingar.

 

Mannerheim-museet är per definition ett autentiskt personhistoriskt museum som främjar förståelsen för Mannerheim och Finland såväl för finländare som internationellt. Det centrala budskapet är att Mannerheim-museet först och främst strävar efter att fungera som ett professionellt museum.

 

Mannerheim-museet lyfter i sin historiesyn fram växelverkan mellan patriotism och kosmopolitism samt den biografiska historians metoder. Samlingarna, som utgör museiverksamhetens stomme, gör det möjligt att arrangera evenemang och temautställningar samt att i större grad ta del av dagens samhälleliga debatt.

 

Museet vill fungera som en förmedlare av en mångfacetterad historiebild och skapa balans mellan kultur- och politisk historia. Utöver detta vill museet fungera som beviljare och inspiration för allehanda Mannerheimproduktioner.