Museon strategiassa avataan museon määritelmää, identiteettiä, toiminta-ajatusta, päätavoitetta, menetelmiä sekä yleisiä ja erityisiä arvoja. 

 

Mannerheim-museo on määritelmältään henkilöhistoriallinen autenttinen kotimuseo, joka edistää niin suomalaista kuin kansainvälistäkin Suomen ja Mannerheimin ymmärrystäKeskeinen viesti on, että Mannerheim-museo pyrkii toimimaan ensisijaisesti ammattimaisena museona. 

 

Historianäkemyksessään Mannerheim-museo nostaa esiin patriotismin ja kosmopolitismin vuorovaikutusta ja biografisen historian menetelmiä. Museotoiminnan rungon muodostavat kokoelmat mahdollistavat tapahtumien ja teemanäyttelyiden järjestämisen sekä laajemminkin nykypäivän yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen. 

 

Museo haluaa toimia monipuolisen historiakuvan esittäjänä, luoda tasapainoa poliittisen historian ja kulttuurihistorian välillä sekä toimia kaikenlaisten Mannerheim-tuotantojen sallijana ja inspiroijana.