Mannerheim-säätiö julistaa haettavaksi

Museonjohtajan tehtävän

 1.1.2022 alkaen

 

Mannerheim-museo on biografinen kotimuseo, joka toimii Helsingissä Kaivopuistossa Marsalkka Mannerheimin kotitalossa. Museo pyrkii toimimaan kansainvälisesti laadukkaana kulttuuri-instituutiona ja vastaamaan nykyaikaiselle museolle asetettaviin odotuksiin. Museossa järjestetään pysyvän näyttelyn lisäksi erikoisnäyttelyitä sekä tapahtumia niin kotimaiselle yleisölle kuin kansainvälisille vieraille. Mannerheim-museota ylläpitää 1945 perustettu Mannerheim-säätiö sr.

 

Museonjohtajan tehtävä on määräaikainen toimi ja lähtökohtaisesti päätoiminen (tarvittaessa osa-aikaisuus mahdollinen). Museonjohtaja raportoi säätiön hallitukselle, museovaliokunnalle sekä säätiön toimitusjohtajalle. 

DSC1864 pieni


Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä luoda ja toteuttaa visio museon toiminnalle ja kehittämiselle sekä kykyä kehittää museon yleisökokemusta vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Johtajalta edellytetään museon historiallisen viitekehyksen ymmärtämistä (1800- ja 1900-luvun historia), johtamiskykyä sekä kykyä vaativiin edustustehtäviin.

 

Museonjohtajan toimeen vaaditaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan tohtorin tutkinto ja erityisesti aiempi kokemus toiminnasta museo- ja kulttuurialalla sekä asiakas- ja sidosryhmätyöstä. Tehtävään valittavalta odotetaan molempien kotimaisten kielten osaamisen lisäksi monipuolista muuta kielitaitoa.

 

Valittavalta henkilöltä toivotaan aktiivista ja persoonallista työotetta osana pientä työyhteisöä. Hänen tulee olla kiinnostunut niin henkilökunnan hyvinvoinnista kuin yleisön tavoittamisesta, sekä sitoutua ammatillisen kulttuurihistoriallisen museon arvoihin ja museotoiminnan kehittämiseen ajantasaisin keinoin.

 

 

Lisätietoja antavat säätiön toimitusjohtaja Klaus Ilmonen (040 8311868; klaus.ilmonen@mannerheim-museo.fi) sekä museonjohtaja Kristina Ranki (050 337 7512; kristina.ranki@mannerheim-museo.fi).

 

Käytettävissä olevia hakijoita pyydetään ystävällisesti toimittamaan vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen sekä ansioluettelo yllä mainituille viimeistään 24.9.2021.