Suomen tarinat logo

HISTORIEKULTUREN, KONSTEN OCH DET FÖRÄNDERLIGA MEDBORGASKAPET

Suomen tarinat, Berättelser om Finland, är ett projekt som undersöker den finländska historiekulturen. Vi intresserar oss för narrativen om Finlands historia, hur deras innehåll har förhandlats fram och vilka betydelser medborgarna inläser i dem. Undersökningens centrala vetenskapliga begrepp är historiekultur, narrativitet, museernas aktörskap samt det kulturella minnet och minnespolitiken.

Till projektet hör en konstnärlig del, i vilken begreppet finländskhet diskuteras. Konstnärer med varierande bakgrund har inviterats att reflektera över och förnya begreppets innebörd.


Projektet Suomen tarinat finansieras av Konestiftelsen och dess hemort är läroämnet politisk historia vid Helsingfors universitet. Det treåriga projektet inleddes i maj 2021.

DEN KONSTNÄRLIGA DELEN

Den konstnärliga delen består av nio konstnärers verk som valts genom en öppen utlysning 2022 och som presenteras åren 2023–2024 i samarbete med Mannerheim-museet, Helinä Rautavaara-museet, kulturcentret Caisa, Gallen-Kallela-museet och Vanda konstmuseum Artsi.

Projektet Berättelser om Finland undersöker vilka berättelser om finländskhet som produceras i museer, skolor och filmer samt hur dessa berättelser tas emot. Projektet frågar också vem som kan identifiera sig med dessa berättelser och vem som inte kan göra det.

För att öppna en bredare samhällsdebatt samarbetar projektet med fyra museer och ett kulturcentrum. Hösten 2022 lanserades en öppen inbjudan till konstnärer att föreslå verk som berättar en originell historia om finländskhet. Genom att placera verken i museernas och kulturcentrens institutionella sammanhang hoppas vi kunna skapa en interaktion mellan olika berättelser, traditioner och erfarenheter. Genom denna dialog med nya, ännu ohörda, bortglömda eller underrepresenterade berättelser vill vi delta i den pågående processen att bygga upp, nedmontera och återuppbygga den finska nationen.

 

The selected artists are De utvalda konstnärer är:

Özgü Gündeşlioğlu, Harold Hejazi, Spartak Khachanov, Nadiye Koçak, Mia Malviniemi and Mervi Junkkonen, Sara Moayed, Ennisofia Salmela Flores och Mia Seppälä.


Tidskema:

Mannerheim-museo, Mannerheim-museet 17.4.-31.7.2023

Özgü Gündeşlioğlu: (un)intended collaboration, keramikinstallation (upphittade porslinsfigurer och handgjord lera)

Mia Seppälä & Puistopolun Peruskoulun 7. luokan oppilaat: Uudet kunniamerkit, skulptur/ordenstecken (värmetryck, mässing)

 

Kulttuurikeskus Caisa, 24.-26.8.2023, klo 19:30, 27.8.2023, klo 17:00

Harold Hejazi: Adventures of Harriharri — Episode III, Videospelsföreställning

 

Helinä Rautavaaran museo, 12.10.2023-18.2.2024

Nadiye Koçak: Yhteys, mosaik

Mia Malviniemi & Mervi Junkkonen: Samassa veneessä, dokumentär/dansfilm/

Ennisofia Salmela Flores: Kirjeitä Argentiinasta, brev

 

Vantaan taidemuseo Artsi, 12.1.-18.8.2024

Spartak Khachanov: The Impersonal, multimediaprojekt

 

Gallen-Kallela Museo, 10.2.-26.5.2024

Sara Moayed: Ode to Heterotopia, bänk och rya installation

Mia Seppälä & Ruusutorpan koulun 8. luokan oppilaat: Uudet kunniamerkit, överlämningsceremoni

 

Mera information om den konstnärliga delen:

Martina Marti

Kurator

Berättelser om Finland: historiekulturen, konsten och det föränderliga medborgarskapet projekt

martina.marti@gmx.net / 044 098 98 69

www.suomentarinat.fi
https://suomentarinat.fi/taiteellinen-osuus/


www.suomentarinat.fi
www.mannerheim-museo.fi
www.caisa.fi
www.helinamuseo.fi
www.artsimuseo.com
www.gallen-kallela.fi

KONSTNÄRER PÅ MANNERHEIM-MUSEET

17.4.-31.7.2023

Özgü Gündeşlioğlu is a Turkish material-based artist working in Helsinki. She enjoys drifting in the crafting process, gathering and repurposing the material. Mainly ceramic, but also textile and unfired clay lead her practice. Her works revolve around experiments, playfulness, interfaces, plasticity and collaborative practices.


Photo by Gladys Camilo.

gundeslioglu profile pic by gladys camilo
joutsen 1

Mia Seppälä on suomalainen kuvataiteilija, joka työskentelee monialaisesti performanssin, valokuvan ja liikkuvan kuvan parissa. Hänen teostensa aiheet käsittelevät ja kommentoivat usein olemassa olevia sosiokulttuurisia rakenteita ja vakiintuneita menettelytapoja.

Seppälän julkisia projekteja ja mediainstallaatioita on nähty viimeksi hänen perustamassaan ei-kaupallisessa taidetilassa Itä-Helsinkiläisessä kauppakeskuksessa vuosina 2019–2022, Salon Taidemuseossa ja Suomen Valokuvataiteen Museossa 2022.

Seppälä viimeistelee parhaillaan jatko-opintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa, josta valmistui kuvataiteen maisteriksi 2017.

mia puistopolun ylakoulu 2023 1538x2048
kunniamerkit lahikuva