GENTILHOMME – Ett måttsytt liv 


Mannerheim-museet, hösten 2020 - våren 2021


En persons yttre attribut bestämmer ofta det första intrycket. Beklädnaden förmedlar i högsta grad ett budskap av dess bärare.  I sitt liv vande sig Mannerheim att vara i blickfånget, och redan hans yttre har inspirerat de mest varierande tolkningar om honom; kulturella, sociologiska, politiska, beundrande och skeptiska. Slutsatser, vilka oundvikligen reflekterar även betraktaren själv. 


Som representant för den klassiska gentlemannakulturen förstod Mannerheim att låta sy sitt liv efter den goda smakens mått. I sin garderob satsade marskalken på kvalitet och gedigen skräddarkonst. Klädernas och accessoarernas livslängd mättes med decennier i stället för månader: Mannerheim berättas själv ha betonat att det inte var skamligt att reparera gammalt. I tiden före snabbmodet var det norm att satsa på hållbarhet. I det avseendet avvek Mannerheim inte mycket från sin samtid - även om han fulländade sitt yttre i de europeiska skrädderierna. 


Mannerheim-museets nya specialutställning öppnas 4.9.2020. Välkommen på en sällsynt tidsresa i Mannerheims stil!  

Gentilhomme juliste selailuversio