Verkkokayttoon Hyvaa tekemassa juliste

HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Mannerheim-museon vaihtuva näyttely  
27.1. - 31.12.2023

Mannerheim-museon vuoden 2023 erikoisnäyttelyssä tuodaan esiin humanitäärisen työn tärkeyttä yhteiskunnassa. Gustaf Mannerheimin humanitäärinen työ 1900-luvun aikana jää usein hänen muiden toimiensa varjoon. Hyvinvoinnin ja resilienssin edistäminen yhteiskunnassa oli kuitenkin Mannerheimille erityisen tärkeää. Hän tiedosti humanitäärisen työn merkityksen ja pitkäkestoiset vaikutukset hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa sekä terveiden kansalaisten kasvattamisessa.

Lähitarkasteluun nostetaan kaksi Gustaf Mannerheimille tärkeää järjestöä, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti, joiden toiminnassa hän oli vuosien aikana vaihtelevasti mukana. Näyttelyssä esitellään järjestöjen synty- ja toimintahistoriaa, merkittävyyttä ja kansainvälisyyttä, sekä ajankohtaista toimintaa. Gustaf Mannerheim toimii näyttelyssä yhteisenä nimittäjänä ja historiakerroksellisuuden tuojana. Näyttelyssä pohditaan mainitun kahden järjestön lisäksi hyväntekeväisyyttä ja vapaaehtoistoimintaa laajemmin yhteiskunnallisena ja kulttuurihistoriallisena ilmiönä.  

Näyttely toimii myös keskustelunavauksena vastuullisuuden ja sosiaalisesti kestävän kehityksen teemoihin, jotka 2020-luvulla läpäisevät kaikkia yhteiskunnan toimintoja. Humanitäärisyys on arvo, jonka kautta voidaan rakentaa kestävää, tasa-arvoista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa. 
 

Yhteistyössä: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti

 

VERKKONÄYTTELY