Den senaste specialutställningen, Interrex – Gustaf Mannerheim och Finland 1919, öppnades på sommaren 2020, då regeringsformen fyllde 100 år. Kavallerigeneral Gustaf Mannerheim utnämndes den 12 december 1918 till riksföreståndare i det självständiga Finland och blev genast ett tacksamt föremål för pressen. Den nye ledaren förstod att hans mandatperiod skulle bli kort och tog därför raskt tag i sina uppgifter. De viktigaste av hans mål var att ändra på den utrikespolitiska kursen från en tyskorientering till en nordisk och entente-sinnad riktning och att stabilisera den inrikespolitiska situationen. Finland skulle övergå från krig till fred, fastställa ett statsskick och skapa ett helt statssystem. I det osäkra internationella läget fäste Mannerheim ännu uppmärksamhet vid den ryska frågan och upprätthöll kontakter till det tidigare imperiets män.

 

De viktigaste av hans mål var att ändra på den utrikespolitiska kursen från en tyskorientering till en nordisk och entente-sinnad riktning och att stabilisera den inrikespolitiska situationen. Finland skulle övergå från krig till fred, fastställa ett statsskick och skapa ett helt statssystem. I det osäkra internationella läget fäste Mannerheim ännu uppmärksamhet vid den ryska frågan och upprätthöll kontakter till det tidigare imperiets män.

 

Denna hypotes öppnade utställningen med originalföremål från år 1919, fotografier, arkivmaterial och föremål från museets egna samlingar. Det centrala temat blev riksföreståndarens arbetskrävande vardag med hjälp av adjutanterna och många uppgifter som Mannerheim åtog sig under en kort period.

 

För tillfället förbereder museet en utställning som öppnas på hösten 2020 ­– historien är full av teman och idéer!