Viimeisin erikoisnäyttelyInterrex – Gustaf Mannerheim ja Suomi 1919, avattiin kesällä 2019 hallitusmuodon täyttäessä sata vuotta. Joulukuun 12. päivänä 1918 ratsuväenkenraali Gustaf Mannerheim nimitettiin itsenäisen Suomen valtionhoitajaksi. Uusi johtaja ymmärsi, että hänen kautensa tulisi olemaan lyhyt ja tarttui siksi toimeliaasti tehtäviinsä vahvan mediahuomion saattelemana. Päämääristä tärkeimmät olivat ulkopoliittisen kurssin muuttaminen saksalaissuuntauksesta entente-mieliseen ja pohjoismaiseen suuntaan sekä sisäpoliittisen tilanteen stabilisoiminen, siirtyminen sodasta rauhan aikaan, valtiomuodon aikaansaaminen ja koko valtiojärjestelmän luominen. Epävarman kansainvälisen tilanteen vallitessa Mannerheim kiinnitti vielä huomioita Venäjään ja ylläpiti suhteita entisen imperiumin miehiin. 

 

Nuoren valtiovallan luomisessa oli monia käytännön tehtäviä, mutta myös paljon symboliikkaa. Valtionhoitaja kuunteli sekä kansan syviä rivejä että seurapiirejä. Vaikka käsillä oleva hallitusmuoto oli tasavaltainen, sai Suomi uudeksi valtionpäämiehekseen kenraalin, jonka tausta, tavat ja toiveet olivat monarkistiset. Mannerheimia pidettiin jopa kruunaamattomana kuninkaana, välikuninkaana, joka toi isänmaalle suuren maailman loistoa ja uskottavuutta. 

 

Tätä hypoteesia näyttely avasi vuoden 1919 alkuperäisaineistolla, valokuvilla, arkistomateriaalilla ja esineillä pääosin museon omista kokoelmista. Keskeiseksi teemaksi nousi valtionhoitajan työntäyteinen arki adjutanttien avustuksella ja monet tehtävät, joita Mannerheim lyhyenä aikana otti hoitaakseen. 

 

Tällä hetkellä museo valmistautuu syksyllä 2020 avattavaan näyttelyyn - historia on teemoja ja ideoita täynnä!